Kanser biyolojisinin aydınlatılması, kanserin önlenmesi, tanı ve tedavinin yönlendirmesine evrensel düzeyde katkıda bulunabilecek özgün bilgi ve çıktı üretmek ve bu çalışmaları yapabilecek üstün nitelikli araştırıcılar yetiştirmektir.