Levent Yurtbilir Hücre Biyolojisi Laboratuvarı 18 Ocak 2018 tarihinden bu yana üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı binasında hizmet vermektedir.