Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü aylık konferansları çerçevesinde

28 Kasım 2018 Çarşamba günü 12.00-13.30 saatleri arasında Prof. Dr. Ajlan TÜKÜN tarafından

“Kanser Tanı ve Tedavisinde Likid Biyopsiler” konulu konferans verilecektir.

Katılımınızı bekleriz.